Warsztaty strategiczne

Najlepsze pomysły wynikają z połączenia zupełnie różnych punktów widzenia.
Nasza perspektywa techniczna w połączeniu z doświadczeniem w Twojej branży
biznesowej często tworzy wspólnie większą wartość niż osobne działanie.

Kreatywność
sposobem na rozwój

Podczas burzy mózgów z naszymi klientami wymyśliliśmy genialne sposoby na skrócenie czasu projektowania, obniżenie kosztów i osiągnięcie lepszych wyników niż konkurencja.

Już dawno stwierdziliśmy, że kampanie marketingowe osiągają najlepsze wyniki, gdy zatrzymujemy się na początku, aby zastanowić się, jak pasują do szerszej strategii biznesowej. Jeśli zbudujemy również głęboki i aktualny obraz Twojego docelowego klienta oraz określimy, co Twoja marka może mu zaoferować, jesteśmy w stanie stworzyć ukierunkowane kampanie, które naprawdę działają.

Cele miarą sukcesu

Warsztaty strategiczne ze specjalistami

Podczas warsztatów dotyczących strategii cyfrowej będziesz omawiać z nami koncepcje, które dadzą Ci jasny ogląd i nowe pomysły, które zainspirują Twoje kolejne projekty internetowe i kampanie marketingowe.

Widząc, jak wiele wiodących firm podejmuje złe decyzje marketingowe i tworzy nieefektywne treści na podstawie nieprawidłowych danych, skutecznie hamując rozwój ich marki, w Gladness przed rozpoczęciem każdego projektu, upewniamy się, Twoja firma pracuje z poprawnymi danymi w oparciu o aktualne cele.

Podczas warsztatów strategicznych wspólnie zdefiniujemy problemy, które przeszkadzają Twojej firmie w realizacji celów, a co za tym idzie – sukcesu. Będziemy wspólnie pracować nad konkretnymi rozwiązaniami, które pomogą rozwinąć się Twojej marce.

Wyznaczanie celów i priorytetów

Wyznaczanie celów jest niezbędne w każdej strategii. Bez celów nie ma prawdziwych wskazówek, ale nie da się ich określić bez zbadania konkretnej marki. Pomagamy w określeniu celów, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone w czasie za pomocą odpowiednich mierników, aby zaprojektować i potem zbadać ich sukces. Następnie łączymy cele z wymaganiami technicznymi i określamy, co należy zrobić, by zrealizować plan. Następnie ustalamy priorytety i jak najlepsze wykorzystanie zasobów.

Co możemy zrobić dla Ciebie?

Rozwój naszych cyfrowych możliwości to jest cel,
który nas napędza. Przekonaj się!

Zapraszamy do kontaktu
w godzinach:

pn. - pt.: 08:00 - 17:00

T: (+48) 509 194 105
E: pawel@oskory.pl